Tản Viên

Tôi nghe kể chuyện thánh Tản Viên
Lang Xương quê mẹ chốn thần tiên
Mười tháng sinh con bao khó nhọc
Nghìn năm vết đá dấu lưu truyền.

Ngọc Lĩnh mây bay tự bao đời
Thần truyền gậy trúc phép nơi nơi
Hiển hiện diệu kỳ trang sách ước
Bao trùm Hà Lạc khắp đất trời.

Ngũ hành bày trận chắn ngang sông
Thắng thủy Sơn Tinh thủa Lạc Hồng
Xuất Chấn đế vương trong chín cõi
Nguy nga Tây trấn chốn Đông cung.

Núi cao, sông rộng, đất xanh mầu
Công ơn vua Vũ biết bao sâu
Thống nhất Ba Vì, khai sử Việt
Linh thần bất tử mãi mai sau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s