Liên hệ

Diễn đàn trao đổi mang tên Hùng Việt sử quán trên Facebook:
https://www.facebook.com/hungvietsuquan/

Mọi trao đổi, góp ý, yêu cầu xin liên hệ theo địa chỉ sau:
Bách Việt trùng cửu
bachviet18@yahoo.com
ĐT: 0559551003