Sơn Tinh – Hạ Vũ

Tôi nghe kể chuyện thủa hồng hoa
Bão lụt gió mưa cuốn mái nhà
Gian nan cuộc sống người dân Việt
Trắng đồng lúa nước ngập bao la.

Dân Việt đi theo đức Tản Viên
Khai sơn, phá thạch, thắng thiên nhiên
Nước dâng, núi cũng dâng theo nước
Vượt lên sừng sững dãy Hoàng Liên.

Nên sử Hạ triều khắp chín châu
Đại Vũ – Sơn Tinh bước mở đầu
Hà Lạc khắc hình trên đá cổ
Đồ Sơn ghi tích hội chư hầu.

Ba Vì còn đó đền Tốn Lang
Long Môn, Hắc Thuỷ chính Đà Giang
Quốc chúa ơn dày như nước chảy
Dòng “Việt” mãi xưng một chữ vàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s