Nghe kể chuyện xưa

Tôi nghe kể chuyện mấy ngàn năm
Dân Việt cần cù vượt khó khăn
Đắp đập, ngăn đê khi lũ lụt
Khơi sông, tát suối lúc khô cằn
Ghe thuyền ra biển cá tôm bắt
Cung nỏ lên rừng muông thú săn
Đo nắng, ngắm trăng nên lịch pháp
Muôn đời truyền mãi sách kinh văn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s