Chuyện trầu cau

Tôi nghe kể chuyện miếng trầu cau
Tình cảm gia đình mãi đậm màu
Tân, Lang, Lưu thị đều trọn nghĩa
Anh em, chồng vợ chết vì nhau.

Dưới trời cao vút ngọn cây cau
Quấn quít xanh xanh cánh lá trầu
Đá vôi vị nồng từ lòng đất
Trầu nhai cho nước hóa đỏ màu.

Nước đỏ có phải nước Hồng Bang?
Xích Quỷ – Quẻ Ly, đất của Lang
Câu chuyện trầu cau lưu truyền mãi
Ngàn năm têm đậm nghĩa xóm làng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s