Trung thu nhớ Hằng Nga

Gió thu man mác nhớ Hằng Nga
Thỏ xế ác tà chuyện đã qua
Gậy thánh Chử Đồng hô bất tử
Nón thần Tiên Chúa bốc không nhà
Lững lờ núi Tản mây mờ phủ
Cuồn cuộn sông Hồng sóng nước nhòa
Cổ tích đêm rằm vầng nguyệt sáng
Rọi soi cứu thế khắp muôn nhà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s