Bốn ngàn năm

Tôi kể chuyện xưa bốn ngàn năm
Biển Đông dậy sóng bước thăng trầm
Cha Rồng xuất thế nơi Đào Động
Tổ quốc từ đây một khúc ngâm.

Nối bước Kinh Dương thủa Lạc Hồng
Rồng bay bể Bát đức Lạc Long
Đồng Bằng gò lớn ghi tang hải
Đào Giang sóng nhớ ngũ tôn ông.

Mây phủ Động Đình biết bao lần
Cha Hùng mẹ Thục cuộc chia phân
Cha về biển lớn khai Hoa Hạ
Mẹ trở sang Tây hóa Chu quân.

Một bọc thần tiên tiếng đồng bào
Trăm trai Bách Việt sáng trời sao
Mười tám vương triều Hùng bất diệt
Tứ phủ công đồng vạn thế cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s