Phong Thần

Giở xem diễn nghĩa cuộc phong thần
Phù Đổng Khương Công phá giặc Ân
Ngựa sắt xông pha tan chúng quỷ
Roi tiên ngang dọc lạc hồn nhân
Nghĩa quê tre giáp che thân tướng
Thiên mệnh nón tròn giúp nghiệp quân
Ngất cao mâm đá ngàn Linh Vệ
Đặt định chư hầu Bách Việt phân.

Phi Liem

One thought on “Phong Thần

  1. Nhat Nguyen Quang

    Khương công chính xác là Khăng công nghĩa là ‘ông phía Tây’ , khăng tiếng Việt nghĩa là cứng rắn không thay đổi , không thay đổi là dịch tượng chỉ phía Tây chết cứng ngược với Nhũn – Nhung mềm dẻo sống động của phương Đông .
    Khương công được vua Châu phong tước kiến địa lập nên nước Tề , tề là biến âm của Tồ tiếng Việt nghĩa là ‘to’, Truyện Nam chiếu trong Lĩnh Nam trích quái thay thế bằng phiên thiết thành ra nước Tây đồ của người Tây đồ Di (tây đồ thiết tô)̀ , thông tin này đã giúp xác định nước Tồ của Khăng công ở về phía Tây Giao chỉ – chỗ Giữa , Sử thuyết Hùng Việt cho nước Tồ chính là tiền thân của đế quốc Khơ me về sau .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s